Gestalttherapie

Wat is gestalttherapie

“Het is maar hoe je het bekijkt.”

Volgens de visie waarmee we werken in gestalttherapie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water.
Als dit contact verstoord is en je niet in staat bent dit te herstellen, krijg je psychische problemen.
In de therapie wordt niet zozeer nadruk gelegd op de problemen zelf die je hebt, maar meer op hoe je die ervaart, welke betekenis ze hebben voor je en hoe je ermee omgaat.
Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid om je gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen.
Een van de methoden van werken is via lichamelijk gewaarzijn het contact herstellen met de emotionele ‘binnenwereld’, zodat levenslust en vitaliteit worden hersteld.
Van belang voor dit herstel zijn het inzicht krijgen in patronen die je hebt aangeleerd in het omgaan met de ‘buitenwereld’, en het ontdekken dat je daarin keuzes kunt maken.